Intervjuer

Stina Sinclair

ordförande i stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län

Bengt Ekvall

Patient som har stor erfarenhet av prostatacancer

Maggie Målevik

Patientrepresentant med egen erfarenhet av cancer

Margaretha Stenmarker

Biträdande verksamhetschef, Futurum – akademin för hälsa och vård och överläkare, docent, barnkliniken, Region Jönköpings län

David Robinsson

Urolog och forskare, Region Jönköpings län