Intervjuer

Bengt Ekvall: Forskningen har stor betydelse för oss patienter

Bengt Ekvall, som har stor erfarenhet av prostatacancer, konstaterar att forskningen är viktig för att utveckla såväl diagnos- som behandlingsmetoderna inom prostatacancer och övriga cancerformer. Foto: Mikael Bergström

Omkring 12 000 män insjuknar i prostatacancer varje år. Bengt Ekvall i Vetlanda är en av dem, och arbetar intensivt i patientföreningen ProLiv för att sprida information och driva på forskningen.

Forskningen har förstås stor betydelse för oss patienter. Svenska forskare har också ett bra rykte i världen och i förbundet bjuder vi då och då in forskare till föreläsningar. Ledningen för Region Jönköpings län är också duktig på att ligga i framkant med resurser till forskningen och det är korta vägar överallt, säger Bengt Ekvall.

Han beskriver hur patientföreningarna inom Prostatacancerförbundet, har delat ut 110 miljoner kronor till forskning de senaste åren, där många av projekten löper över ett antal år.

”Nyttigt knyta kontakter med andra forskare”

Det är nyttigt för forskare inom Region Jönköpings län att knyta kontakter med andra forskare. Det handlar mycket om att utveckla diagnos- och behandlingsmetoder, säger Bengt Ekvall.

Hans berättelse börjar 2009. Då hade hans prostatacancer konstaterats och han fick behandling med strålning.

Resultatet blev ”lyckat”. Det höll sig i fem år. Jag gick på täta kontroller och PSA-värdet, som är en indikator, tickade sakta uppåt. Vi hade satt en gränd på 5, och med den takten behöver vi inte fundera på att göra något, menade läkaren, säger Bengt som nu är 81 år.
Men i början av 2023 hade PSA-värdet stuckit upp till 25. Bengt fick bromsmedicin och injektioner som minskade testosteronnivåerna. Men på sex veckor steg det till hela 170!

Får cellgiftsbehandling

Då tog min läkare upp mig på en så kallad multidisciplinär konferens, direkt, vilket sparade en vecka. Sedan ett halvår tillbaka går jag nu regelbundet på cellgiftsbehandling på onkologkliniken, berättar Bengt i april 2024.

Från början satt cancern i ”skalet” på prostatan.

De undersökte om det fanns någon spridning, vilket de inte såg. Men förmodligen smet en liten mängd förbi den första behandlingen.
Nu har Bengt blivit undersökt ett antal gånger med skelettröntgen och datortomografi. Undersökningarna visade på metastaser i skelettet som höften, bäckenet, ryggen, revben och huvudet.

Behandlingen handlar om cellgifter varannan vecka, injektion var tredje månad för att sänkta testosteronnivån, samt kortison.
Jag har haft tur med cellgiftsbehandlingen, det funkar, för inga nya metastaser har upptäckts och PSA har sjunkit från 53 till 35, säger Bengt Ekvall som har stor tilltro till den behandling han får.

MIKAEL BERGSTRÖM