Gåvor

Din gåva är viktig

Inom Region Jönköpings län bedrivs framgångsrik forskning bland annat inom cancerområdet. Forskningen bidrar till en förbättrad hälso- och sjukvård, regionalt, nationellt och internationellt.

Cancervård handlar inte enbart om överlevnad och smärtlindring utan även om livsvilja och livsglädje. Om vi säger att din gåva kan bidra till att skänka tid till den cancersjuke, så menar vi tid då man verkligen lever – inte bara överlever.

Din gåva ger forskare aktiva inom länet möjlighet att bland annat utveckla läkemedel och nya behandlingsmetoder inom cancerområdet.

Så ger du din gåva till Fonden Stiftelsen för klinisk cancerforskning i Jönköping

  • Bg: 418-2200
  • Uppge inbetalarens namn.
  • Uppge namn på den person du vill hedra.
  • Uppge namn och adress till jubilaren, eller vid begravning närmast anhörig alternativt begravningsbyrån. Vi skickar tackkort med posten.