Intervjuer

Maggie Målevik

Patientrepresentant med egen erfarenhet av cancer

Varför jobbar du med Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning?

Jag blev invald i styrelsen av den anledningen att jag är tidigare cancerpatient och ser utifrån en patients perspektiv. Det är spännande och en stor utmaning för mig att vara med och att få följa forskning och utveckling framåt. Som bröstcancerpatient är ämnet väldigt viktigt för mig.

Vad ser du för fördel med stiftelsens arbete?

En stor fördel är att vi har väldigt liten administrativ kostnad. Som givare till en fond sätter jag stort värde på att de donerade medlen går direkt till ändamålet. Och i vår stiftelse arbetar styrelsen ideellt så vi har väldigt lite omkostnader.

Vad önskar du inför framtiden?

Att fler skall få upp ögonen för möjligheten att söka medel ur stiftelsen för att bedriva forskning och projekt. För att på sikt förbättra vardagen och verkligheten för cancersjuka människor. Att pengarna får användas och vara med i utvecklingen framåt. Det är stort och fantastiskt. Tillsammans kan vi göra förändring.