Starka tillsammans

Starka tillsammans: Förenade i kampen mot cancer med hoppet som drivkraft

Cancer. Ett ord och ett besked som ställer livet på ända. Men tidig upptäckt, förebyggande insatser och utvecklade behandlingsmetoder har ökat överlevnaden kraftigt de senaste decennierna. ”Förenade i kampen mot cancer med hoppet som drivkraft”, var rubriken för en föreläsningskväll torsdag 19 oktober som lockade drygt 100 personer.

Var tredje person kommer att drabbas av cancer någon gång i sitt liv. Men för många cancerformer har överlevnaden ökat kraftigt de senaste decennierna.

Om detta ville fyra arrangörer berätta i en gemensam föreläsningskväll: Hjärtats Hus, stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län, Bröstcancerföreningen i Jönköpings län samt ProLiv Jönköping, patientförening för prostatacancerdrabbade.

Det blev en kväll där föreläsningar och panelsamtal kompletterades med ett utställningstorg om bland annat den forskning och andra aktiviteter som bedrivs i Jönköpings län.

Utvecklingen under 50 år

Kvällens moderator Stina Sinclair, tillsammans med föreläsarna Maria Ekholm, Jenny Pettersson och Margaretha Stenmarker. Foto: Mikael Bergström

Margaretha Stenmarker, barnonkolog, docent och biträdande verksamhetschef för Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård, inledde kvällen med en föreläsning om hur olika cancersjukdomar, deras behandling och överlevnad har utvecklats under en period av 50 år.

Hon kunde i diagramform visa hur den så kallade femårsöverlevnaden ökat kraftigt för många olika cancersjukdomar under den här tiden, och pekade på en rad olika faktorer som gett detta resultat.

På plats fanns också Maria Ekholm, överläkare i onkologi och docent, och presenterade sin forskning om huruvida så kallade blodbiomarkörer delvis kan ersätta röntgenundersökningar vid uppföljning av spridd bröstcancer.

Det kan finnas många orsaker till cancersjukdom. Välkända faktorer är bland annat rökning, övervikt och rött kött.

Upp till 10 procent ärftlighet

I upp till tio procent handlar det om ärftlighet. Här är den onkogenetiska mottagningen på Länssjukhuset Ryhov en resurs.

Specialistsjuksköterska Jenny Pettersson beskrev hur man hanterar cirka 650 remisser per år. Det kan till exempel handla om en person som insjuknar i cancersjukdom och som vill undersöka om det finns någon förhöjd risk för ärftlighet hos släktingar.

– Om man har en förhöjd risk så finns det en rad saker man kan göra förebyggande, förklarade hon.

Cancersjukdom handlar om så mycket mer än undersökningar, diagnoser och behandlingsresultat.

Panelsamtal om cancerbesked

Hur påverkas den som får ett besked om cancersjukdom? Det var temat för ett panelsamtal med Terése Svensson, sjukhuspastor, Ellen Zetterheim, närstående, Lars-Ove Bengtsson, patienterfarenhet och Tina Gardestrand, patienterfarenhet. Ett samtal som leddes av Stina Sinclair. Foto: Mikael Bergström

Hur påverkas den som får ett besked om cancer? Hur förhåller man sig till omgivningen och hur förändras livet?

Det var några av frågeställningarna när Stina Sinclair, ordförande i stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län, höll ett panelsamtal med fyra medverkande.

Här deltog Terése Svensson, sjukhuspastor, som möter människor som fått svåra besked, Ellen Zetterheim, storasyster i en familj där lillebror drabbades av cancer, Lars-Ove Bengtsson, ordförande i ProLiv Jönköping samt Tina Gardestrand, som både har patienterfarenhet av prostatacancer respektive bröstcancer.

Prata om hur man vill ha det

Det blev ett samtal som belyste andra perspektiv än forskningens och sjukvårdens. Om hur man som anhörig eller vän ska förhålla sig till den som blir sjuk, hur man undviker att identifiera sig som cancersjuk och hur viktigt det är att prata som patient och närstående om hur man vill ha det.

På plats under denna ”Starka tillsammans”-kväll fanns också ett antal utställare. Förutom de fyra arrangörerna var även onkogenetiska mottagningen, onkologklinikens läkemedelsprövningar och Friskis & Svettis på plats. Sedan flera år har man träningsgrupper för personer som har eller har haft cancersjukdom, utifrån en välkänd och mycket tydlig forskning som visar betydelsen av fysisk aktivitet.

Kvällen visade det lokala arbetet

För arrangörerna var det en viktig kväll för att berätta lite om allt det arbete som sker på lokal nivå.

– Vi tycker att det är viktigt att visa för både sjukvårdens medarbetare och för allmänheten det fantastiska arbete som sker kring bland annat forskning om cancersjukdomar, säger Stina Sinclair, ordförande för stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län, som sedan starten 1972 årligen finansierar olika forskningsprojekt.

– Hjärtats Hus är en mötespunkt för personer som har eller har haft cancersjukdom men även andra långvariga sjukdomar. Hjärtats hus är även för närstående. Sedan starten 2016 har verksamheten utvecklats till att idag finnas på tre orter i länet och ha stor betydelse för att sprida kunskap och skapa gemenskap. Det är viktigt att också lyfta fram det hopp och den styrka som finns i kampen mot cancersjukdomar, säger Elin Danielsson, ansvarig för Hjärtats hus, som drivs av Qulturum, Region Jönköpings län.

MIKAEL BERGSTRÖM

Ta del av kvällen i efterhand

Fler bilder från kvällen