Kontakt

Kontakt med stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning

Stina Sinclair
ordförande
Politisk administratör, Region Jönköpings län

stina.sinclair@rjl.se

David Robinsson
sekreterare
Överläkare. Onkologiska kliniken, Region Jönköpings län
david.robinsson@rjl.se

Ulla Hansson Green
kommunikatör
Futurum – akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län
ulla.hansson.green@rjl.se