Om oss

Stiftelsens styrelse, från vänster: Dan Friberg, Stina Sinclair, Elin Moltuback, Emma Druvefors, Margaretha Stenmarker, David Robinsson och Maggie Målevik. Foto: Mikael Bergström

Stöd till forskning, utveckling och utbildning

Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping är en ideell stiftelse med uppgift att förvalta ekonomiska medel som samlats in genom privata donationer, och med hjälp av dessa stödja forskning, utveckling och utbildning inom cancerområdet i Jönköpings län.

Regional fond skapar nytta

Medel från stiftelsen har bland annat kunnat finansiera forskning inom områdena prostatacancer, bröstcancer, tunntarmscancer och magsäckscancer som bedrivits lokalt inom Jönköpings län. Resultatet har kommit länsborna till del men har också spridits nationellt och internationellt.

Fonden har sedan starten 1972 delat ut stora bidrag med mycket små omkostnader, bland annat eftersom styrelsen arbetar helt ideellt. Styrelsen består bland annat av medarbetare från Region Jönköpings län (Före detta Landstinget i Jönköpings län) från Jönköping University samt från näringslivet inom regionen.

Var med och bidra

Vill du bidra till lokal cancerforskning? Mer information om det praktiska förfaringssättet finns under rubriken Gåvor.

Ledamöter styrelse

Stina Sinclair
ordförande

Karin Adolfsson
överläkare
onkologkliniken

Dan Friberg
adj ekonomiansvarig

Maggie Målevik
före detta patient

David Robinsson
sekreterare
överläkare
urologkliniken, Höglandssjukhuset

Margaretha Stenmarker
överläkare och forskningsledare
Region Jönköpings län

Michael Strandéus
överläkare
onkologkliniken, Region Jönköpings län

Emma Druvefors
Specialistläkare, kirurgkliniken

Elin Moltubak
Överläkare, kirurgkliniken

Mikael Bergström
Kommunikatör