Intervjuer

David Robinsson

Urolog och forskare, Region Jönköpings län

Vilken är din roll i styrelsen?

Som sekreterare har jag förmånen att granska alla ansökningarna och presentera dessa på våra möten. Vid fondens möten fattas sedan ett beslut om vilka ansökningar som kan beviljas stöd och detta protokollförs och ett beslut lämnas sedan till de sökande. 

Varför arbetar du ideellt i stiftelsen?

Eftersom jag själv forskat i 15 år har jag viss kunskap om vad som krävs för att kunna genomföra ett projekt och det känns viktigt att pengarna som vi förvaltar gör så stor nytta som möjligt.

Ge några exempel på vad stiftelsen har betytt för cancervården i länet

Genom att stödja cancerforskningen i länet har vi kvar begåvade personer som kan bedriva sin forskning i vår region istället för att flytta iväg. Dessa individer är samtidigt kliniskt verksamma vilket ger våra invånare tillgång till experter som besitter djupa kunskaper i sitt specialområde.

Varför stödja stiftelsen?

Den som har förmånen att ha en god ekonomi och vill hjälpa andra genom att dela med sig till cancerforskningen har här en möjlighet att göra skillnad för de som är drabbade.

Vad önskar du inför framtiden?

Att vi får många bra ansökningar som vi kan stödja med fondens tillgångar och på så sätt utveckla cancerforskningen och vården för dessa medmänniskor.