Sök forskningsanslag

Cancerforskning i Jönköpings län

Du som är forskare, läkare, sjuksköterska eller på annat sätt är aktiv inom cancervården i Jönköpings län kan söka stipendium från stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län. Stipendier delas ut inom områdena forskning, fortbildning samt förbättrad vård.

Förbättra livssituation för cancerpatienter
Ditt projekt ska bidra till ett bättre liv för patienter med cancer. Du kan forska om cancersjukdomar, höja din kunskap om cancersjukdomar, införa nya metoder för behandling, eller utveckla stödet till patienter med cancer och deras anhöriga.

Fonden för Klinisk Cancerforskning i Jönköping delar ut stipendier två gånger per år. Ansökningsdatum är mellan 1 mars och 1 april, samt 30 september-31 oktober.

Sök anslag för:

Kliniska forskningsprojekt

Varje år avsätter stiftelsen 350 000 kronor för kliniska forskningsprojekt. Du kan söka projektmedel och även söka arbetsstipendium för en eller två månader.

Fortbildningsaktiviteter

Årligen utdelas 150 000 kronor till fortbildningsaktiviteter. Du kan söka medel för kurser, konferenser, studieresor eller auskultationer med mera.

Patientorienterade projekt

150 000 kronor delas ut per år för patientorienterade projekt. Du kan söka medel för information, rehabilitering, omvårdnad eller anhörigstöd.

Informations- och preventionsprojket

För stipendiet finns inget anslagsbelopp fastställt. Anslag har bland annat gått till projekt med syfte att stödja rökavvänjning.

Efter avslutat projekt

Efter avslutat projekt finns ett krav på sedvanlig projektrapportering. Sammanfattningen ska vara populärvetenskaplig och innehålla bakgrund, syfte, resultat och metod och rymmas på en halv till en hel A4-sida. Sammanfattningen kan komma att presenteras på fondens webbplats med avsikten att den ska kunna läsas och förstås av allmänheten.

Datum för ansökan

Ansökningsperioden för anslag från stiftelsen är 1 mars-1 april, samt 30 september-31 oktober.

Ansökan

Ansökan görs i det digitala systemet Researchweb, som används av Region Jönköpings län. 

OBS, viktigt att du väljer fliken “Klinisk cancerforskning” i ovanmarginalen.

Ansökningssystemet Researchweb