Forskningsprojekt

Exempel på forskningsprojekt som genomförts med medel från Stiftelsen

Karin forskar om palliativ vård: ”Behöver komma in tidigare”

Ibland går inte cancersjukdomen att bota. Då kan patienten behöva palliativ vård. Det är stora fördelar om den kan komma in betydligt tidigare än den ofta gör idag, konstaterar Karin Adolfsson, forskare och överläkare vid onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov. Hon finansierar delvis sin forskning med hjälp av medel från stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län.

Läs mer om Karins forskning

Christine studerar möjlighet att bättre individanpassa behandlingen för äldre kvinnor med primär bröstcancer

Den som drabbas av bröstcancer bör få en individuell, skräddarsydd behandling. Men skiljer sig förutsättningarna något åt om den insjuknade är 70 år eller äldre? Detta är en av de frågor som Christine Lundgren, överläkare i onkologi på Länssjukhuset Ryhov, ska studera med hjälp av finansiering av stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län.

Läs mer om Christines studie

Delmy forskar om minskat illamående vid cellgiftsbehandling

Kan ett akupressurarmband minska illamåendet i samband med cellgiftsbehandling? Metoden är känd mot illamående vid bland annat graviditet och åksjuka. Nu genomförs en stor studie för att se vilken effekt det har för att minska illamående vid cellgiftsbehandling.

Läs mer om Delmys forskning

Maria vill förbättra uppföljningen av bröstcancer

Kan blodbiomarkörer delvis ersätta röntgenundersökningar vid uppföljning av spridd bröstcancer och kan det användas för att tidigt upptäcka återfall efter tidig bröstcancer? Det är ett av forskningsområdena för Maria Ekholm, överläkare i onkologi vid Länssjukhuset Ryhov och docent i onkologi vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Hon är en av de forskare som fått bidrag från stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län.

Läs mer om Marias forskning

Tiago forskar om hormonbehandling vid prostatacancer

Finns det någon skillnad i död i prostatacancer för män som behandlas med olika sorter av hormonbehandling i samband med strålning mot prostatacancer? Det är en av frågeställningarna som Tiago Bonde Miranda arbetar med, specialistläkare i urologi i Region Jönköpings län. Forskningen bedrivs bland annat med finansiering från stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län.

Läs mer om Tiagos forskning

Ny forskning om prostatacancer väcker internationellt intresse

Högre träffsäkerhet, minskat lidande och mindre oro för patienten. Det finns flera fördelar med att patienter som utreds för prostatacancer undersöks med magnetkamera innan vävnadsprover tas. Det konstaterar David Robinsson, överläkare i urologi vid Höglandssjukhuset, i en studie som han nyligen presenterat tillsammans med sju läkarkollegor i Region Jönköpings län.

Läs mer om Davids forskning