Forskningsprojekt

Karin Adolfsson

Karin forskar om palliativ vård: ”Behöver komma in tidigare”.

Maria Ekholm

Maria vill förbättra uppföljningen av bröstcancer.

Christine Lundgren

Christine studerar möjlighet att bättre individanpassa behandlingen för äldre kvinnor med primär bröstcancer.

Tiago Bonde Miranda

Tiago forskar om hormonbehandling vid prostatacancer.

Delmy Oliva

Delmy forskar om minskat illamående vid cellgiftsbehandling.

David Robinson

Ny forskning om prostatacancer väcker internationellt intresse.