Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping

Fonden firade 50 år med föreläsningskväll 27/9 - 2022

Tisdag 27 september 2022 arrangerade stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping en föreläsningskväll för att uppmärksamma att det är 50 år sedan stiftelsen bildades efter ett privat insamlingsinitiativ.

Stöd till forskning, utveckling och utbildning

Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping är en ideell stiftelse med uppgift att förvalta ekonomiska medel som samlats in genom privata donationer, och med hjälp av dessa stödja forskning, utveckling och utbildning inom cancerområdet i Jönköpings län.

Sök forskningsanslag

Sök anslag till forskning och fortbildning inom området cancer.

Forskningsprojekt

Exempel på forskningsprojekt som genomförts med medel från stiftelsen.

Röster om stiftelsen

Här möter du människor som är aktiva inom stiftelsens styrelse.