Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping

Save the date 19 oktober – Starka tillsammans: Förenade i kampen mot cancer med hoppet som drivkraft

Torsdag 19 oktober kl. 18.00-20.30 arrangeras en kväll på Qulturum som sätter fokus på forskningen som finns inom tidig upptäckt och utvecklade behandlingsformer av cancer, som lett till att överlevnaden ökat kraftigt för många cancerformer. 

Kvällen innehåller föreläsningar, panelsamtal och musik – en kväll där vi förenas i kampen mot cancer med hoppet som drivkraft.

Stöd till forskning, utveckling och utbildning

Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping är en ideell stiftelse med uppgift att förvalta ekonomiska medel som samlats in genom privata donationer, och med hjälp av dessa stödja forskning, utveckling och utbildning inom cancerområdet i Jönköpings län.

Sök forskningsanslag

Sök anslag till forskning och fortbildning inom området cancer.

Forskningsprojekt

Exempel på forskningsprojekt som genomförts med medel från stiftelsen.

Röster om stiftelsen

Här möter du människor som är aktiva inom stiftelsens styrelse.