Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping

Stina Sinclair: ”Vi ska vara smörjmedlet för forskningen"

Stina Sinclair, ordförande för stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning, ser framför sig ett ökat engagemang i fonden och fler samarbetspartners.

Bengt Ekvall: Forskningen har stor betydelse för oss patienter

Omkring 12 000 män insjuknar i prostatacancer varje år. Bengt Ekvall i Vetlanda är en av dem, och arbetar intensivt i patientföreningen ProLiv för att sprida information och driva på forskningen.

Stöd till forskning, utveckling och utbildning

Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping är en ideell stiftelse med uppgift att förvalta ekonomiska medel som samlats in genom privata donationer, och med hjälp av dessa stödja forskning, utveckling och utbildning inom cancerområdet i Jönköpings län.

Karin forskar om palliativ vård: ”Behöver komma in tidigare”

Ibland går inte cancersjukdomen att bota. Då kan patienten behöva palliativ vård. Det är stora fördelar om den kan komma in betydligt tidigare än den ofta gör idag, konstaterar Karin Adolfsson, forskare och överläkare vid onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov. Hon finansierar delvis sin forskning med hjälp av medel från stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län.

Sök forskningsanslag

Sök anslag till forskning och fortbildning inom området cancer.

Forskningsprojekt

Exempel på forskningsprojekt som genomförts med medel från stiftelsen.

Röster om stiftelsen

Här möter du människor som är aktiva inom stiftelsens styrelse.