Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping

Förenade i kampen mot cancer med hoppet som drivkraft

Cancer. Ett ord och ett besked som ställer livet på ända. Men tidig upptäckt, förebyggande insatser och utvecklade behandlingsmetoder har ökat överlevnaden kraftigt de senaste decennierna. ”Förenade i kampen mot cancer med hoppet som drivkraft”, var rubriken för en föreläsningskväll torsdag 19 oktober som lockade drygt 100 personer.

Stöd till forskning, utveckling och utbildning

Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping är en ideell stiftelse med uppgift att förvalta ekonomiska medel som samlats in genom privata donationer, och med hjälp av dessa stödja forskning, utveckling och utbildning inom cancerområdet i Jönköpings län.

Sök forskningsanslag

Sök anslag till forskning och fortbildning inom området cancer.

Forskningsprojekt

Exempel på forskningsprojekt som genomförts med medel från stiftelsen.

Röster om stiftelsen

Här möter du människor som är aktiva inom stiftelsens styrelse.