Forskningsprojekt

Ny forskning om prostatacancer väcker internationellt intresse

Högre träffsäkerhet, minskat lidande och mindre oro för patienten. Det finns flera fördelar med att patienter som utreds för prostatacancer undersöks med magnetkamera innan vävnadsprover tas. Det konstaterar David Robinsson, överläkare i urologi vid Höglandssjukhuset, i en studie som han nyligen presenterat tillsammans med sju läkarkollegor i Region Jönköpings län.

− Vi visste från randomiserade studier att undersökning med magnetkamera var bra, men vi har nu kunnat visa att resultatet kan överföras på hela den manliga befolkningen i Region Jönköpings län. Det är ju nånstans det ultimata beviset för att den diagnostik vi erbjuder män i vår region är bra, säger David Robinsson.

David Robinsson, överläkare i urologi i Region Jönköpings län, har lett en studie som visar att magnetkameraundersökning innan ett eventuellt vävnadsprov leder till ökad träffsäkerhet i diagnostiken av prostatacancer. Foto: Johan W Avby

Magnetkameraundersökning praxis

Prostatacancer drabbar varje år fler än 10 000 män. Det gör den till den vanligaste manliga cancerformen. Den vanligaste orsaken till att en man får diagnosen prostatacancer är inte symtom, utan en utredning av förhöjda värden av blodprovet prostataspecifikt antigen (PSA). Om värdena överstiger en viss nivå är det sedan 2018 praxis att de flesta män i Region Jönköpings län undersöks med magnetkamera.

Bilddiagnostiken hjälper till att identifiera områden i prostatan där det kan vara aktuellt att göra en biopsi. Genom att sticka in en nål i prostatan tas ett vävnadsprov för att konstatera om området innehåller cancerceller eller inte. Om undersökningen med magnetkamera inte visar något avvikande behöver patienten oftast inte lämna fler prover.

Studerade prover från 20 000 patienter

Genom att kartlägga PSA-prover från nära 20 000 patienter som provtagits i Region Jönköpings län mellan november 2011 och juli 2020 fick forskargruppen två jämförbara grupper att studera: en patientgrupp som inte undersökts med magnetkamera, en patientgrupp som gjort det.

När all data sammanställts utkristalliserades flera tydliga resultat:

  • Att göra magnetkameraundersökning innan ett eventuellt vävnadsprov leder till ökad träffsäkerhet. När vävnadsprover togs ökade risken att hitta en behandlingskrävande cancer med 24 procent.
  • Färre vävnadsprover behövde tas hos de patienter som först undersökts med magnetkamera. Andelen provtagningar minskade med 16 procent.
  • När vävnadsprover togs utan föregående magnetkameraundersökning hittades dubbelt så många tumörer som hade en god prognos även utan behandling, dvs. överdiagnostiken minskades påtagligt genom införandet av magnetkamera innan vävnadsprov.

Stor förbättring för patienten

För patienten innebär diagnostik med magnetkamera en stor förbättring, menar David Robinsson.

− Idag kan jag säga till en patient som undersökts med magnetkamera att vi hittat det som finns i prostatan. Om vi inte gjort några fynd kan jag säga att det inte finns något där. Så pass säker är bilddiagnostiken. När vi tidigare tog vävnadsprov utan bilddiagnostik var det mycket mer osäkert. Det skapade onödig oro och ledde till att många patienter fick gå kvar på urologkliniken och lämna prover under lång tid.

Diagnostiskt center för prostatapatienter

I Region Jönköpings län finns sedan några år tillbaka ett diagnostiskt center på Höglandssjukhuset i Eksjö dit patienter som utreds för misstanke om prostatacancer remitteras för undersökning och diagnostik. Den botande behandlingen sker på Länssjukhuset Ryhov.

− Det är definitivt en framgångsfaktor att jobba i ett sammanhållet system med en tydlig väg in, gemensamma bedömningar och en grupp hängivna medarbetare som litar på varandra, säger David Robinsson.

Sedan 2018 erbjuder regionen prostatacancerpatienter magnetkameraundersökning i egen regi. När tusen patienter undersökts gjordes en utvärdering som visade på positiva resultat. Det gav blodad tand att studera resultaten vetenskapligt, ett initiativ som stöttades av både urologklinikens och röntgenklinikens ledning.

Stort internationellt intresse

Studien publicerades i slutet av augusti i den allmänmedicinska tidskriften JAMA Network Open och har därefter rönt intresse från flera internationella aktörer, både fackpress och olika sociala medier.

−När man får ett sånt här resultat blir man ganska lycklig. Det känns bra att kunna visa att allt det hårda jobb som vi trodde skulle leda till en förbättring också har gjort det. Det känns såklart också väldigt roligt att få dela med sig av resultaten i en fin vetenskaplig tidskrift, säger David Robinsson.

En ny, större studie har nu påbörjats där PSA-prover från hela landet ska samlas in. David Robinsson kommer att ingå i forskargruppen, men studien leds från Akademiska sjukhuset i Uppsala.

STEFAN CARLSSON

Fotnot 1:
Utöver David Robinsson har från Region Jönköpings län också Rafid Abdulkareem, Delshad Nasrollah, Anders Ljung, Per Hintze, Sara Wallby, Henriettæ Ståhlbrandt och Thorun Frennvall deltagit i arbetet.

Fotnot 2: David Robinsson är sekreterare i stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län.

Mer om studien

Frequency of Biopsy and Tumor Grade Before vs After Introduction of Prostate Magnetic Resonance Imaging (JAMA Network Open)