Forskningsprojekt

Delmy forskar om minskat illamående vid cellgiftsbehandling

Kan ett akupressurarmband minska illamåendet i samband med cellgiftsbehandling? Metoden är känd mot illamående vid bland annat graviditet och åksjuka. Nu genomförs en stor studie för att se vilken effekt det har för att minska illamående vid cellgiftsbehandling.

– Vi har arbetat med detta i sex år. När vi är klara med inkluderingen av patienter i slutet av 2023 har vi med 511 patienter från Stockholm, Kalmar, Gävle och Jönköping. Under 2024 sker sedan analysarbetet, förklarar Delmy Oliva, specialistsjuksköterska i onkologi, som varvar sina arbetsdagar mellan onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, onkogenetiska mottagningen samt forskning.

Intresset för effekten av så kallat akupressurarmband började långt tidigare.

Delmy Oliva, specialistsjuksköterska i onkologi, forskar om ett så kallat akupressurarmband kan minska illamåendet vid cellgiftsbehandling. I slutet av 2023 är drygt 500 patienter från fyra sjukhus inkluderade i studien och under 2024 sker analysarbetet. Foto: Mikael Bergström

Illamående ett stort och komplext problem

– Jag vill försöka göra något för de patienter som drabbas av illamående. Det är ett stort och komplext problem, även om det finns bra läkemedel. Men alla blir inte helt hjälpa av dem, så vi vill se om akupressurarmbandet kan vara ett komplement till läkemedel.

Sedan länge används det bland annat för att minska graviditetsillamående och åksjuka, genom att armbandet kula trycker mot akupunkturpunkten P6 på handleden, en punkt som är känd i den kinesiska medicinen för att påverka hjärnans uppfattning om illamående.

Illamående vid första cellgiftsbehandlingen

Studien omfattar hur patienterna upplever illamående under tio dagar i samband med den första cellgiftsbehandlingen. Patienten bär armbandet dygnet runt, förutom vid tvätt och duschning. Under tiden för patienterna noggrann dagbok om sitt mående.

– Vi inledde studien med fokus på patienter med bröstcancer, men har senare vidgat det till även andra cancerformer där vi vet att cellgiftsbehandlingen ger illamående för många patienter. I dag har vi cirka 80 procent kvinnor i studien, säger Delmy Oliva.

Studie med två kontrollpunkter

Detta är en randomiserad studie, där hälften får instruktion att placera armbandet på punkten P6, hälften på en kontrollpunkt som inte ger känd effekt. Delmy blir inte förvånad om även patienter som hamnar i gruppen som får ha armbandet på kontrollpunkten, upplever minskat illamående.

– Vi ser att vissa patienter upplever stor hjälp av armbandet, andra inte alls. Man ska inte underskatta placeboeffekten. Hur vi förhåller oss till illamåendet beror mycket på attityden hos patient och vårdpersonal, hur vi förklarar armbandet. När det fungerar är det en billig och enkel metod, konstaterar hon.

Undersökt blodbiomarkörer

Delmy Oliva disputerade redan 2019, då med en studie om illamående och sömnproblematik, kopplade till symtom av strålbehandlingen. Nu fortsätter hon alltså med illamående kopplat till cellgiftsbehandling.

I studien ingår också att ta blodprov på patienterna.

– Vi frågade oss om det är möjligt att genom ett blodbiomarkörer få indikation på om en patient kan behöva extra läkemedel mot illamående. Vi fann tre stycken blodbiomarkörer, men där behövs det även en fortsatt Fas 3-studie, förklarar Delmy Oliva.

Resultatet publicerades i en vetenskaplig artikel i ”Anticancer research” juni 2023.

Forskningen om illamående har bland annat finansierats av FORSS, stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län, samt Futurum.

– Det är superbra att Fonden för klinisk cancerforskning finns så att vi kan ta del av anslag för att genomföra våra projekt. Det är en förmån för oss som arbetar med onkologi i Jönköpings län, säger Delmy Oliva.

MIKAEL BERGSTRÖM