Forskningsprojekt

Operation och strålterapi är likvärdig behandling vid prostatacancer

Operation där prostatan tas bort eller strålbehandling av prostata är de etablerade behandlingarna för lokaliserad prostatacancer. Vilken metod som förespråkas varierar mellan sjukhusen i Sverige.

– Tidigare observationsstudier har visat sämre resultat efter strålterapi. Men om det beror på att operation är bättre eller att män som strålbehandlats har haft farligare cancer har hittills varit okänt, säger David Robinson, överläkare på urologkliniken, Region Jönköpings län, tillika processledare för RCC Sydöst.

Senast 2013 kom en studie som visade på betydligt sämre överlevnad vid strålterapi, resultat som David Robinson och hans kollegor ifrågasatte.

Ny grundlig studie

De bestämde sig därför för en ny och grundlig studie, den största i sitt slag. Till sin hjälp har de haft såväl Nationella prostatacancerregistret (NPCR), som flera andra hälso- och sjukvårdsregister, när de studerat dödligheten efter operation respektive strålterapi för 41 503 män med prostatacancer åren 1997-2014.

Genom att granska patient för patient, har de kunnat plocka bort en del som felaktigt registrerats för strålterapi men aldrig fått det, och kompletterat med tumördata för drygt 14 000 män, där uppgifter saknades i NCPR-registret.

Dessutom har forskargruppen för första gången i sådana här sammanhang använt sig av en statistisk metod där senare data får större tyngd.

– Vi insåg att strålbehandlingen har utvecklats mycket sedan 1997 och förbättrats mer än operationstekniken under senare år. Som patient vill jag ju veta hur det går för mig om jag får strålbehandling idag, förklarar David Robinson.

Resultat: Ingen skillnad

Resultatet blev annorlunda mot tidigare studier med samma frågeställning. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad i överlevnad mellan operation och strålbehandling.

Detta innebär att patienten i större grad kan få välja behandlingsmetod utifrån information om de biverkningar som de olika alternativen kan ha.

– Vi kommer nog att vara mer objektiva nu. Tidigare har vårt budskap nog varit att det är bättre att opereras, om man inte är äldre och har andra sjukdomar. Nu kan vi förklara att de båda alternativen är lika bra, men att patienten kan välja utifrån de olika biverkningarna som kan uppkomma och som man kan tänka sig att leva med.. Det är ett svårt val, men de som har möjlighet att välja måste veta vilka de vanligaste biverkningarna är, säger David Robinson.

Resultaten publicerade i Europa och USA

Resultaten från studien har i dagarna publicerats i European Urology, en av de mest inflytelserika tidskrifterna inom urologi och Amerikan Urological Association (AUA) har redan kommenterat studien.

– Det är väldigt roligt att vi till slut gått i mål med studien och fått den publicerad i en tung europeisk tidskrift som har höga krav på det de publicerar. Som forskare blir jag glad att det blir uppmärksamhet när vi gjort något som vi tycker är bra, säger David Robinson.

Artikeln finns i sin helhet på European Urology:

Prostate Cancer Death After Radiotherapy or Radical Prostatectomy: A Nationwide Population-based Observational Study

Text: Mikael Bergström