Forskningsprojekt

Miden Melle-Hannah vinner innovationspris

Den 4 nov 2019

Miden Melle-Hannahs uppfinning, ett instrument som kan förbättra provtagning och borttagning av urinblåsecancer, är en av de svenska vinnarna av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award.

– Wow! Jag är jätteglad. Jag har lagt fem år av min fritid på det här, så det är roligt att få den här kvalitetsstämpeln, säger Miden Melle-Hannah, som är dubbelspecialist i urologi och kirurgi, samt medicinsk utvecklingschef inom kirurgisk vård i Region Jönköpings län.

För fem år sedan var Miden tvungen att ge besked till en man med urinblåsecancer som väntat en hel dag på fastande mage att han kunde börja äta igen och gå hem. Operationen före hade dragit ut på tiden och mannens operation ställdes in. Miden började fundera på hur ett i grunden ganska enkelt ingrepp skulle kunna göras enklare och mer tidseffektivt så att patienter inte behöver vänta så länge.

Multifunktionellt verktyg

Med hjälp av Visam Arena och den regionala cancerstiftelsen började hon utveckla ett instrument. Efter några år bildade hon bolag, Multi4, och blev en del av Science Park.

Instrumentet bygger på helt ny teknik, det är ett multifunktionellt operationsverktyg som används i cystoskop på en vanlig urologmottagning.

– Det kan användas för att ta vävnadsprov för diagnostik men också för att ta bort cancervävnad direkt när den upptäcks, berättar Miden. Cancervävnaden är då helt innesluten i instrumentet så att det inte är någon risk att cancervävnad kan slå sig ner på något annat ställe i blåsan. Med dagens metod är det över 50 procent återfall hos patienter med ytlig urinblåsecancer. Jag hoppas att man på sikt kommer att kunna minska antalet återfall.

Ingreppen behöver inte göras på en operationssal. Patienten behöver ingen sövning eller ryggbedövning utan man kan bedöva lokalt.

Det är bolaget Multi4 som vunnit, men utan all hjälp och stöd från kollegor hade Miden inte kommit lika långt.

– Flera kollegor i Region Jönköpings län har varit involverade och både hjälpt och stöttat i arbetet, säger hon. Jag vill rikta ett extra stort tack till Bruno Larsson, överläkare urologi, Anders Hugander, överläkare kirurgi, Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård, Boel Andersson Gäre professor, och Göran Henriks, utvecklingsdirektör. Helen Ljunggren på Visam Arena ska också ha ett extra tack för engagemang och stöttning.

Under utveckling

Instrumentet är fortfarande under utveckling. Vid årsskiftet ska det testas på gris och under nästa år blir det klinisk prövning på patienter på universitetsjukhus. Miden kommer också att anpassa instrumentet för olika storlekar på händer.

– Jag har som operatör alltid upplevt att alla operationsinstrument är utvecklade för manshänder. Därför har jag jobbat mycket med ergonomin. Det ska vara smidigt och lätt att arbeta med för alla.

Quality Innovation Award

Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal län­der och ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Innovationerna ska bidra de till att sprida kunskap och vara goda föredömen. Av avgörande vikt för att få utmärkel­sen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundo­rientering och verkningsgrad. Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov.
Årets svenska vinnare är Multi4, NorDan, Pure Act, Region Gotland och United Services Sweden. Den svenska utmärkelseceremonin av Quality Inn­ovation Award 2019 äger rum på Näringslivets hus i Stockholm den 3 februari 2020. Den inter­nationella ceremonin hålls i Tel Aviv, Israel, den 5-6 februari 2020, i närvaro av vinnarna från res­pektive deltagande land.

Domarkommitténs motivering för Multi4:
Genom utveckling­en av ett helt nytt multifunktionellt instrument för cancerdiagnostik och behandling kan en revolutio­nerande metod inom kort vara ett faktum.
Innovationen, delvis utvecklad med hjälp av Stiftel­sen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping, Visam Arena/Region Jönköping Län, Science Park Jönköping, Vinnova/EU-bidrag, Almi företagspartner baserar sig på ett numera patenterat instrument för behandling av främst urinblåsecancer men kan även komma att tillämpas för diagnostik och behandling av flera andra cancerformer.
Gristester ska inom kort påbörjas och givet de mycket lovande värdena och effekterna med detta nya instrument utses innovationen som en vinnare i klassen potentiella innovationer inom ramen för Quality Innovation Award 2019.

Text: Alexandra Svedberg

Kontakt:
Miden Melle-Hannah
0761-054761
miden@multi4.se
miden.melle.hannah@rjl.se