Forskningsprojekt

Längre behandling med Tamoxifen kan förlänga liv

Många kvinnor med bröstcancer avbryter behandlingen i förtid på grund av de biverkningar som läkemedlet Tamoxifen kan ge. Idag rekommenderas patienter tamoxifen i fem till tio år ”men om vi kan få de kvinnor som avbryter behandlingen tidigt att stå ut i två till tre år skulle vi spara många liv”, säger Maria Ekholm.

Maria Ekholm, överläklare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov och doktorand vid Lunds Universitet, har beskrivit detta i en artikel som nyligen publicerats i den ansedda tidskriften Journal of Clincal Oncology. Läkemedlet ges som en tilläggsbehandling vid hormonberoende bröstcancer för att minska risken för återfall och död i sjukdomen, men hittills har det varit oklart vilken betydelse tamoxifen har på mycket lång sikt.

Studien omfattar 564 kvinnor som på 1980-talet opererades för bröstcancer i Södra och Sydöstra sjukvårdsregionerna. Kvinnorna, som inte hade passerat klimakteriet, lottades till att antingen få tamoxifen under två år eller ingen ytterligare behandling. Resultatet av Maria Ekholms forskning visar att efter 25 års uppföljning var risken att dö till följd av bröstcancer 27 procent lägre i gruppen som behandlats med tamoxifen, jämfört med den grupp kvinnor som inte fått någon behandling. Senare studier har visat att längre behandling är bättre och idag är den rekommenderade behandlingstiden fem till tio år.

– Våra resultat är viktiga nyheter för patienterna, eftersom många kvinnor avbryter behandlingen med läkemedlet som kan ge biverkningar i form av svettningar, vallningar och torra slemhinnor. Vår förhoppning är att vi kan övertyga de kvinnor som tidigt väljer att avbryta behandlingen att åtminstone hålla ut under två till tre år. Eftersom studien tydligt visar att tamoxifen gör skillnad på lång sikt bör patienten erbjudas stöd för att fullfölja behandlingen. Sen ska ju livskvaliteten inte bli alltför hemsk. Studiens resultat ska dock inte tolkas som att två års behandling är tillräcklig, poängterar Maria Ekholm.

Maria Ekholm har en halvtidstjänst som doktorand parallellt med arbetet som överläkare på onkologen vid Länssjukhuset Ryhov, hon berättar att lusten att forska kom efter det att hon blivit färdig specialistläkare:

– Forskningen tillför en extra dimension och jag har nytta av det jag lär mig inom forskningen i mitt kliniska arbete och vice versa. Onkologi är en väldigt expansiv verksamhet där det är en fördel att ha en forskarutbildning för att kunna tolka, värdera och ta till sig ny kunskap. Eftersom jag uteslutande arbetar med bröstcancer så var valet av huvudämne lätt. Min handledare och jag diskuterade olika möjliga projekt, men det kändes förstås extra lockande att ta mig an en långtidsuppföljning av den här Tamoxifenstudien eftersom Jönköping och Sydöstra sjukvårdsregionen var delaktig och inkluderade patienter i den.

Text: Ulla Hansson Green

Two Years of Adjuvant Tamoxifen Provides a Survival Benefit Compared With No Systemic Treatment in Premenopausal Patients With Primary Breast Cancer: Long-Term Follow-Up (> 25 years) of the Phase III SBII:2pre Trial