Föreläsningskväll 27/9

Föreläsningskväll gav fördjupad kunskap om cancerforskning

Tisdag 27 september 2022 arrangerade stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping en föreläsningskväll för att uppmärksamma att det är 50 år sedan stiftelsen bildades efter ett privat insamlingsinitiativ.
Efter en inledning av stiftelsens ordförande Stina Sinclair och en överblick över cancerforskningen under 50 år, av barnonkolog Margaretha Stenmarker, följde sex populärvetenskapliga föreläsningar:

  • Kristina Engvall överläkare och läkarchef på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, och doktorand vid Linköpings universitet, talade om canceröverlevare med kvarstående eller sena biverkningar
  • Renate Slind Olsen, special biomedicinsk analytiker vid Radiumhospitalet, Oslo, deltog via Zoom och berättade om sin forskning om identifiering av potentiella plasmabaserade biomarkörer inom tjock- och ändtarmscancer.
  • Karin Adolfsson, specialist i onkologi och palliativ medicin på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov talade om en sammanhållen vårdkedja som medför en god, trygg och säker vård för patienter med avancerad cancersjukdom.
  • David Robinsson, specialist i urologi sedan 2003, talade om forskningen om prostatacancer med inriktning på prognostiska faktorer och tidig diagnostik.
  • Maggie Målevik, förskollärare och egen företagare, berättade om arbetet att skapa mötesplatsen Hjärtat Hus, för personer med cancersjukdom och deras närstående.
  • Miden Melle-Hannah, Specialist i kirurgi och urologi och innovatör, berättade på film sitt arbete med att utveckla helt ny teknik för diagnostik och behandling av urinblåsecancer.

Se repris av föreläsningskvällen i spelaren nedan.